REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Tomas Bruce y-tunnus: 2615998-4, Marbackatie 65, 07880 Liljendal

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Tomas Bruce, [email protected], p. 040 838 1270

Rekisterin nimi

Marbackan hunajatilan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään ainoastaan Tomas Brucen ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot.

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste 1.1.2018

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Tomas Bruce y-tunnus: 2615998-4, Marbackatie 65, 07880 Liljendal

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Tomas Bruce, [email protected], p. 040 838 1270

Mitä tietoja kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus. Verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään: - Asiakassuhteen hoitamiseen - Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin - Tilastollisiin tarkoituksiin - Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja vain logistiikan ja maksupalvelun yhteistyökumppaneille verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi. - Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille esimerkiksi mainos- ja markkinointitarkoituksiin.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet: - Tarkistusoikeus - Oikaisuoikeus - Oikeus peruuttaa suostumus - Poisto-oikeus